Zwroty i Reklamacja i Polityka Prywatności

REKLAMACJE I ZWROTY

ZWROT (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

Klient  ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie internetowym  www.Movito.pl produktów w ciągu 14 dni od ich otrzymania, na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827). Zakupy dokonane w sklepach stacjonarnych naszej sieci nie...

REKLAMACJE I ZWROTY

ZWROT (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

Klient  ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie internetowym  www.Movito.pl produktów w ciągu 14 dni od ich otrzymania, na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827). Zakupy dokonane w sklepach stacjonarnych naszej sieci nie podlegają zwrotowi .

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży:

Otrzymany produkt należy odesłać na adres: Movito , Hala Targowa ul.Plac Dominikański 1 , 80-844 Gdańsk  wraz z wypełnionym standardowym  formularzem zwrotu załączanym w wersji papierowej do każdego zamówienia wraz z paragonem.

  • Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem lub paczkomatami.
  • Każdy zwracany produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony.
  • Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.
  • Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym w ciącu 14 dni od momentu otrzymania zwrotu.

Reklamowany towar powinien zostać wysłany  z dowodem zakupu, oraz wypełnionym drukiem reklamacyjnym pobieranym z naszego sklepu.

Gwarancja

Włosy naturalne są produktem delikatnym. Każdy gatunek wymaga odpowiedniej pielęgnacji i głównie od tego zależy ich piękno i żywotność. Włosy po obcięciu poddawane   są zabiegom chemicznym (dezynfekcja, rozjaśnianie, farbowanie). Ich witalność i czas użytkowania zależy wyłącznie od ich pielęgnacji waha się od 1- 36 miesięcy. Dlatego też nie udzielamy gwarancji na włosy naturalne.

Wszelkie modyfikacje (zmiana koloru,struktury, zmiana funkcjonalności i przeznaczenia) wprowadzone przez nabywcę w zakupionym towarze powodują utratę gwarancji. 

Nie ponosimy odpowiedzialności za zniszczenia włosów spowodowane brakiem odpowiedniej wiedzy  na temat włosów przedłużanych oraz technik zakładania.

Przy składaniu reklamacji, w niektórych przypadkach będziemy wymagać dostarczenia kopii certyfikatów zaświadczających o przejściu odpowiednich szkoleń z przedłużania i zagęszczania włosów przez osobę aplikującą włosy.

Polityka Prywatności

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), funkcjonującego w powszechnym obrocie prawnym pod nazwą Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) informujemy, że:

W świetle przywołanych powyżej przepisów  MOVITO  którego właścicielem jest Perfect Ten Tomasz Rogaczewski ul Kamienskiego 3/18 80-170 Gdańsk , NIP: 5832906185  jest administratorem Państwa danych osobowych.

Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za ich wykorzystanie zgodnie z zawartą z Państwem umową, obowiązującymi przepisami, w sposób bezpieczny.

Przekazane przez Państwa dane mają charakter dobrowolny, jednak bez ich otrzymania, nie jesteśmy w stanie z Państwem współpracować. Informujemy, że jesteśmy w posiadaniu takich danych jak: imię i nazwisko, adres dostaw, numer telefonu oraz adres e-mail. Dane mogą Państwo przekazać, zmienić poprzez: formularz rejestracyjny na stronie  www.movito.pl osobiście lub mailowo.

Jako administrator, wykorzystujemy przekazane dobrowolnie przez Państwa dane osobowe, wyłącznie w celu:

1. Zawarcia i wykonywania zawartych między Państwem a nami umów dotyczących wysyłki towaru.

2. Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności księgowych, podatkowych i informacyjnych.

  1. Informowania o akcjach promocyjnych oraz nowości związanych z prowadzoną działalnością

Z przekazanych danych będziemy korzystać przez okres niezbędny z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa, zarówno w interesie Państwa jak i we własnym uzasadnionym interesie prawnym (np. w związku z możliwymi konsekwencjami za nieprzechowywanie dokumentów).

Przetwarzaniu podlegają wyłącznie dane niezbędne do realizacji powyżej opisanych celów.

Przekazane przez Państwa dane możemy przekazywać podmiotom działającym w naszym imieniu lub na nasze zlecenie, w szczególności świadczącym nam usługi prawne, księgowe, doradcze. Podmioty te również przetwarzają dane osobowe zgodnie z prawem i wyłącznie w zakresie otrzymanego zlecenia.

Ponadto, w razie konieczności i tylko w celach określonych w pkt. 1 i 2 powyżej, możemy przekazywać Państwa dane innym administratorom danych działającym we własnym imieniu, które również zobowiązane są do ich przetwarzania zgodnie z przepisami i w ściśle określonym celu:

a) Instytucjom finansowym pośredniczącym w rozliczeniach z Państwem

b) Podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską.

Przekazane przez Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jako osoby, których dane dotyczą, przysługują Państwu następujące prawa, które wykonywać można poprzez złożenie do Movito jako administratora danych osobowych wniosku o:

1. Sprostowanie (poprawienie) swoich danych

2. Usunięcie danych przetwarzanych bezprawnie

3. Ograniczenie przetwarzania lub nieusuwanie danych

4. Dostęp do danych, czyli informację o tym jakie Państwa dane są przetwarzane przez MOVITO oraz o przekazanie kopii danych

5. Przeniesienie danych do innego administratora

6. Złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych przez administratora, jeżeli uznają Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem

Wnioski w opisanym powyżej zakresie należy składać w formie pisemnej – osobiście w Movito pod adresem 80-010 Gdańsk ul Plac Dominikański 1 Lok 118 , za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą elektroniczną na adres: movito@wp.pl

W każdej chwili, w sposób opisany powyżej mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, udzieloną w momencie zawierania umowy z MOVITO . Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania danych przez Administratora.

Wiecej informacji https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Więcej

Zwroty i Reklamacja i Polityka Prywatności There are no products in this category